Videregående Forløb

sessions

De videregående forløb renser følelseslegemet for helt specifikke temaer, for betydningsfulde og markante personer i dit liv, karmiske bånd samt videreudvikler og forstærker dit forhold til dit Højere Selv.

De giver dig mulighed for at udvide din bevidsthed til egentlige spirituelle oplevelser, samt til på et dybere plan at integrere det guddommelige i dit daglige liv.

I de videregående forløb kan du se på og forløse specifikke temaer.
Det kan f.eks. være:

   
²  Hvordan du får glæden ind i dit liv
   
²  Dit forhold til kærlighed
   
²  Karmiske bånd til forældre, børn, søskende m.m.
   
²  Afhængighed/ misbrug
   
²  Insest
   
²  Sorg
   
²  Hvad du har lært om at sige "ja"/ "nej"
   
²  Kontakt med/ oplevelse af det Guddommelige
   
²  Frigørelse fra besættende energier
   
²  Seksualitet

Listen over mulige emner er uendelig lang. Vi vil sammen afklare, hvad du har brug for/ lyst til dit Højere Selv skal vise dig.

Du har måske et vanskeligt forhold til din mor/ far eller dit barn. Du kan ikke ændre dette menneske, men du kan ændre den måde du forholder dig til personen på. Ved at se på jeres "historie", kan du sætte dig selv og den anden fri.

Når du forløser de tunge temaer i dit liv, får du en lethed i dit energilegeme, og du vil kunne håndtere dit liv med større bevidsthed og indsigt.