Indiske visdomsord


(Shiva by Leona Lal- Singh)

        ²
Mennesket har fejlagtigt identificeret sig
    selv med pseudosjælen eller egoet. Når
    det overfører sin fornemmelse af identitet
    til sit sande væsen, den udødelige Sjæl,
    opdager det, at al smerte er uvirkelig.
    Det kan ikke længere så meget som
    forestille sig lidelsens tilstand.
   
(Paramahansa Yogananda 1893 - 1952)


²
Når du inspireres af et storslået formål, et eller andet usædvanligt
    forehavende, sprænger alle dine tanker deres lænker; sindet
    overskrider begrænsninger, bevidstheden udvider sig i alle
    retninger, og du ser, at du befinder dig i en ny
    storslået og vidunderlig verden.
    Slumrende kræfter, evner og talenter bliver levende, og du
    opdager, at du er en langt mere betydningsfuld person, end du
    nogen sinde har drømt om at være.
   
(Patanjali ca. 1.- 3. årh. F.Kr.)

² Hvis mennesket skal nå sin fulde udvikling, bliver ensomhed
    nødvendig som et middel til at fremelske følsomhed. Man må vide,
    hvad det er at være alene, hvad det er at meditere, hvad det er
    at dø; og hvad ensomhed, meditation og død indebærer kan man
    kun vide, hvis man opsøger dem.
   
(J. Krishnamurti, f. 1903 - 1998,  Frygt og frigørelse )