Jeg er født med clairvoyante evner, klarfølelse i 1961. Jeg har altid været fascineret af mennesker, hvad gør os til den vi er, hvad laver vi her, og hvordan håndterer vi Livet. De sidste mange år er beskederne fra den anden side blevet tydeligere og mere påtrængende, og jeg har derfor følt, at de skulle gives videre.

Relationer mellem mennesker har altid optaget mig, og været det jeg har beskæftiget mig med. Jeg er blevet mere og mere optaget af, hvordan vi kan få glæden ind i vores liv og blive hele mennesker, og leve som den vi i virkeligheden er.

Jeg har en HD(A) og har i mange år arbejdet i det private erhvervsliv. I 1997 begyndte jeg på uddannelsen som Psyko Spirituel Vejleder. Uddannelsen varer knap 2 år, og der lægges stor vægt på egen healing; dvs. oprydning i egne mønstre m.m. samt tilegnelse af omfattende teoretisk viden fra den transpersonlige psykologi (den del af psykologien der handler om det spirituelle, d.v.s. går ud over egoet).

I 2003 læste jeg Michael Newtons bog Journey of Souls. Den faldt godt i tråd med de erfaringer jeg selv havde gjort via klienter, der ind i mellem havde besøgt den anden side i Højere Selv forløb. Jeg besluttede at føje den dimention til mit arbejde på en mere bevidst måde. I marts 2006 deltog jeg i uddannelsen i Bedford England under ledelse af Michael Newton i Life between Life therapy. Jeg er uddannet og certificeret af The Newton Institute. Jeg har siden 2009 været mentor for nye studerende på LBL uddannelsen, og var med som TA training assistant i sep/ okt. 2012 afholdt på Eaves Hall i England.

Jeg er kanal mellem det foroven og det forneden. Jeg hjælper med at transformere mørket, så lyset kan vinde udbredelse, og energien kan blive højnet.

Hvis du ønsker at vide mere, er du velkommen til at kontakte mig.

Pernille Lund
Mobil: 24 85 08 24 
e-mail: pernilledeva@get2net.dk

Jeg praktiserer i Virum nord for København