Citater fra Gayan af Hazrat Inayat Khan


(Moonscape By Rhonda Angel)


² Giv alt hvad du har, og tag alt dét som gives dig.

² O fredsstifter, før du søger at skabe fred overalt i verden,
    skab fred i dit eget sind.

² En ren samvittighed giver én løvers styrke, og en dårlig
    samvittighed kan forvandle selv løver til kaniner.

² Vær enten sandru eller falsk, for du kan ikke være begge dele.

² Bevægelse er liv, stilstand er død.

² Det ydre liv er kun en skygge af den indre virkelighed.

² De hvem individualiteten svigter søger tilflugt i et samfund.

² Smerten ved livet er den pris som må betales for hjertets opliven.

² Menneskets hjerte er et tempel; når døren til det er lukket for
    mennsket, er den tillige lukket for Gud.

² Det er når ånden opløftes skønheden opstår.

² Sindet skal være éns lydige tjener; når det er herre over én,
    bliver livet vanskeligt.

² Hele livsforløbet er en rejse fra ufuldkommenhed henimod
    fuldkommenhed.

² Der findes ingen bedre ledsager end ensomheden.

² At være alene med sig selv er som at være sammen med en ven
    hvis venskab vil vare evigt.

² Den som ikke kan bevare en hemmelighed savner dybde; hans
    hjerte er som et kar med bunden i vejret
.

² Kærligheden kan i begyndelsen kun leve, når den bliver gengældt;
    men når den har nået sin fulde vækst, kan den stå på egne ben.

² Kommercialismen er kronen og materialismen tronen for den ånd,
    som nu behersker menneskeheden.

² Mangel på forståelse af den menneskelige natur er årsagen til alle
    konflikter og uoverensstemmelser.

² Det er ikke vor placering i livet men vor holdning til livet, som gør
    os lykkelige eller ulykkelige.

² Alt hvad der ikke er tydeligt er en gåde; derfor er visdommen en
    gåde for den jævne tanke.

² Uden humor er menneskelivet tomt.

² Barnet som fødes på jorden er en landflygtig fra himlen.

² Intet bånd kan binde dig, hvis dit hjerte er frit.

² De ord som oplyser sjælen er mere kostbare end ædelstene.

² Medfølelse bryder hjertets trængsel.

² Kærligheden bestiger livets bjerg fod for fod.

² At opdage vildfarelsen er at afdække lyset.

² Hvis du ønsker befrielse i livet, må du hæve dig over det indviklede
    og det konventionelle

² Det gør intet, hvad du har mistet, så længe du ikke har mistet
    din sjæl.

² At gøre sig bekymringer over andres fejl er en unødvendig tilføjelse
    til de bekymringer man gør over sine egne.

² Midler som rækker til de daglige fornødenheder er et større gode
    end velstand som blot øger livets kamp.

² For alt kommer en tid, således også for sjælens udfoldelse; men
    hvor længe denne proces vil vare afhænger af den hastighed
    hvormed mennesket gør fremskridt i livet.

² Alt må i begyndelsen skærmes mod ødelæggelsens fejende vinde,
    som den spæde plante først må opfostres i et drivhus.

² Det er bedre at sige nej end gøre noget uvilligt.

² Ingen kærlighedsgave kan være mere værdifuld end et hensynsfuldt
    ord, for det højeste udtryk for kærligheden er agtelse.

² Alt det som lever er ånd; alt det som dør er stof.