Clairvoyant Rådgivning

Jeg er født med det der hedder klarfølelse. D.v.s. at jeg sanser/ fornemmer det, der ligger uden for de almindelige 5 sanser. Derudover benytter jeg mig af klarsyn og klarhørelse.

Kontakten foregår mellem mine vejledere og dine. Iblandt kommer højere lærere og mestre igennem afhængig af, hvor du er i dit liv og hvor høj din frekvens er.

Under en clairvoyance vil jeg zoome ind på dig og se, hvad jeg umiddelbart fornemmer. Derefter kan vi gå over til dine spørgsmål.

Jo mere klar du er omkring det du ønsker svar på, jo klarere svar vil du få.


Der er ingen begrænsninger hvad emner angår. Det kan handle om:

   
²  parforhold
   
²  arbejde
   
²  forhold til venner eller familie
   
²  formålet med dit liv, hvad er du kommet her på Jorden for at lære/ gøre
   
²  kontakt til afdøde
   
²  belysning af tidligere liv.
   
²  kontakt til din skytsengel/ guider

Du kan medbringe en cd, og få optaget seancen eller du kan skrive ned undervejs.

Clairvoyance er et godt værktøj til at få afdækket nogle områder i dit liv f.eks. jobsituation og parforhold. Hvis du er nået til en skillelinie i dit liv, og ikke ved om du skal gå den ene vej eller den anden. Clairvoyancen kan fortælle dig om konsekvenserne af dine valg.