² Buddhistisk philosofi²


(Ancient traveller By Gilbert Williams)

   ²
To buddhistmunke går langs en flod. På et tidspunkt kommer de
    forbi en kvinde, der spørger om de vil hjælpe hende over floden.
    Den ene munk bærer hende over, og munkene går videre. Tre
    timer senere siger den anden munk, "du er munk og du bar på en
    kvinde!" "Ja," svarer den første munk, "det er rigtigt, at jeg for
    3 timer siden bar en kvinde over floden, men jeg kan høre, at du
    bærer hende endnu!"


² Livet får vi som middel til at udtrykke
    os selv, og det giver os kun, hvad vi
    søger, hvis vi lytter til hjertet.
    ( Buddhistisk philosofi)


² Tro ikke, hvad du har hørt.
    Tro ikke på traditionen, fordi den er blevet overleveret gennem
    mange generationer.
    Tro ikke på noget, som er blevet omtalt mange gange.
    Tro ikke, fordi de nedskrevne udsagn hidrører fra en eller anden
    gammel vismand.
    Tro ikke på gætværk
    Tro ikke på autoriteter eller lærere eller de ældste.
    Men når det efter omhyggelig iagtagelse og analyse stemmer
    overens med forstanden og vil gavne alle uden undtagelse, så
    accepter det og lev efter det.
  (Buddha 563 F.Kr. - 483 F.Kr.)

² En mand havde hørt om det ry, Buddha havde for at være fredelig
    og ikke voldelig, uanset hvad han kom ud for i livet. Denne mand
    besluttede at prøve den guddommelige, og han rejste et langt
    stykke vej for at være i hans nærværelse. I tre dage var han grov
    og yderst ubehagelig over for Buddha. Han kritiserede og havde
    noget at udsætte på alt, hvad Buddha sagde eller gjorde. Han
    skældte Buddha ud i forsøg på at få ham til at reagere vredt.

    Men Buddha blev aldrig usikker. Hver gang reagerede han med
    kærlighed og mildhed. Til sidst kunne manden ikke tage det
    længere. "Hvordan kan du være så fredelig og venlig, når jeg ikke
    har sagt andet end fjendtlige ting til dig?" spurgte han. Buddha
    svarede i form af et spørgsmål til manden. "Hvis nogen giver dig en
    gave, og du ikke modtager gaven, hvem tilhører gaven så?"
    svarede Buddha. Manden fik sit svar.